Wyrażenia algebraiczne

Omawiam takie pojęcia jak wyrażenia algebraiczne, jednomiany, sumy algebraiczne. Tłumaczę m.in., jak nazywać wyrażenia algebraiczne, porządkować jednomiany, redukować wyrazy podobne.