Ciekawostki

Pszczela matematyka

Pszczela matematyka

0,999... = 1

0,999... = 1

Rozwiązanie zagadki o trzech domkach

Rozwiązanie zagadki o trzech domkach

Czy wiedzieliście, że samiec pszczoły nie ma ojca?

Czy wiedzieliście, że samiec pszczoły nie ma ojca?

Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenia algebraiczne

Działania na wyrażeniach algebraicznych

Działania na wyrażeniach algebraicznych

Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia

Funkcje

Sposoby opisu funkcji

Sposoby opisu funkcji

Szkicowanie wykresu funkcji

Szkicowanie wykresu funkcji

Monotoniczność funkcji

Monotoniczność funkcji

Odczytywanie własności funkcji z wykresu

Odczytywanie własności funkcji z wykresu

Przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi OX i OY

Przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi OX i OY

Symetria wykresu funkcji względem osi OX i OY

Symetria wykresu funkcji względem osi OX i OY

Dziedzina i miejsca zerowe funkcji

Dziedzina i miejsca zerowe funkcji

Funkcja liniowa

Funkcja liniowa i jej wykres

Funkcja liniowa i jej wykres

Miejsce zerowe funkcji liniowej

Miejsce zerowe funkcji liniowej

Współczynniki a i b we wzorze funkcji liniowej

Współczynniki a i b we wzorze funkcji liniowej

Proste

Proste

Układy równań liniowych

Układy równań liniowych

Układy oznaczone, nieoznaczone, sprzeczne

Układy oznaczone, nieoznaczone, sprzeczne

Interpretacja geometryczna układów równań liniowych

Interpretacja geometryczna układów równań liniowych

Zad. 1 Wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez 2 dane punkty

Zad. 1 Wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez 2 dane punkty

Zad. 2 Wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez 2 dane punkty

Zad. 2 Wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez 2 dane punkty

Zad. 3 Wyznacz punkt przecięcia się dwóch prostych

Zad. 3 Wyznacz punkt przecięcia się dwóch prostych

Proste równoległe

Wstęp - równoległość prostych o równaniach kierunkowych

Wstęp - równoległość prostych o równaniach kierunkowych

Zad. 1

Zad. 1

Zad. 2

Zad. 2

Zad. 3

Zad. 3

Zad. 4

Zad. 4

Zad. 5

Zad. 5

Zad. 6

Zad. 6

Proste prostopadłe

Prostopadłość prostych o równaniach kierunkowych - wstęp

Prostopadłość prostych o równaniach kierunkowych - wstęp

Zad. 1

Zad. 1

Zad. 2

Zad. 2

Zad. 3

Zad. 3

Zad. 4

Zad. 4

Zad. 5

Zad. 5

Zad. 6

Zad. 6

Zad. 7

Zad. 7

Funkcja kwadratowa

Wykres funkcji kwadratowej

Wykres funkcji kwadratowej

Postać kanoniczna

Postać kanoniczna

Postać ogólna i kanoniczna

Postać ogólna i kanoniczna

Równania kwadratowe 1

Równania kwadratowe 1

Równania kwadratowe 2

Równania kwadratowe 2

Postać iloczynowa

Postać iloczynowa

Postać ogólna i iloczynowa

Postać ogólna i iloczynowa

Nierówności kwadratowe

Nierówności kwadratowe

Równania wyższych stopni

Równania wyższych stopni 1

Równania wyższych stopni 1

Równania wyższych stopni 2

Równania wyższych stopni 2

Równania wyższych stopni 3

Równania wyższych stopni 3

Wyrażenia i funkcje wymierne

Wyrażenia wymierne

Wyrażenia wymierne

Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych

Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych

Mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych

Mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych

Równania wymierne

Równania wymierne

Wykres i własności funkcji y = a/x

Wykres i własności funkcji y = a/x

Szkicowanie wykresu funkcji homograficznej

Szkicowanie wykresu funkcji homograficznej

Własności funkcji homograficznej z wykresu

Własności funkcji homograficznej z wykresu

Własności funkcji homograficznej ze wzoru

Własności funkcji homograficznej ze wzoru

Logarytmy - wstęp

Logarytmy - wstęp

ZAD. 1

ZAD. 1

ZAD. 2

ZAD. 2

ZAD. 3

ZAD. 3

ZAD. 4

ZAD. 4

ZAD. 5

ZAD. 5

ZAD. 6

ZAD. 6

ZAD. 7

ZAD. 7

ZAD. 9

ZAD. 9

ZAD. 8

ZAD. 8