Proste równoległe

Wstęp - równoległość prostych o równaniach kierunkowych

Wstęp - równoległość prostych o równaniach kierunkowych

Zad. 1

Zad. 1

Zad. 2

Zad. 2

Zad. 3

Zad. 3

Zad. 4

Zad. 4

Zad. 5

Zad. 5

Zad. 6

Zad. 6