Funkcja liniowa

Funkcja liniowa i jej wykres

Funkcja liniowa i jej wykres

Miejsce zerowe funkcji liniowej

Miejsce zerowe funkcji liniowej

Współczynniki a i b we wzorze funkcji liniowej

Współczynniki a i b we wzorze funkcji liniowej

Proste

Proste

Układy równań liniowych

Układy równań liniowych

Układy oznaczone, nieoznaczone, sprzeczne

Układy oznaczone, nieoznaczone, sprzeczne

Interpretacja geometryczna układów równań liniowych

Interpretacja geometryczna układów równań liniowych

Zad. 1 Wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez 2 dane punkty

Zad. 1 Wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez 2 dane punkty

Zad. 2 Wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez 2 dane punkty

Zad. 2 Wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez 2 dane punkty

Zad. 3 Wyznacz punkt przecięcia się dwóch prostych

Zad. 3 Wyznacz punkt przecięcia się dwóch prostych