Funkcje

Sposoby opisu funkcji

Sposoby opisu funkcji

Szkicowanie wykresu funkcji

Szkicowanie wykresu funkcji

Monotoniczność funkcji

Monotoniczność funkcji

Odczytywanie własności funkcji z wykresu

Odczytywanie własności funkcji z wykresu

Przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi OX i OY

Przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi OX i OY

Symetria wykresu funkcji względem osi OX i OY

Symetria wykresu funkcji względem osi OX i OY

Dziedzina i miejsca zerowe funkcji

Dziedzina i miejsca zerowe funkcji