Wyrażenia i funkcje wymierne

Wyrażenia wymierne

Wyrażenia wymierne

Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych

Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych

Mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych

Mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych

Równania wymierne

Równania wymierne

Wykres i własności funkcji y = a/x

Wykres i własności funkcji y = a/x

Szkicowanie wykresu funkcji homograficznej

Szkicowanie wykresu funkcji homograficznej

Własności funkcji homograficznej z wykresu

Własności funkcji homograficznej z wykresu

Własności funkcji homograficznej ze wzoru

Własności funkcji homograficznej ze wzoru